sobota, 6 września 2014

Wrześniowe premiery regionalne

5 września 2014 roku, o godzinie 18:00 rozpoczęła się w Książnicy Karkonoskiej promocja książki "Kronika z Wieży Ratusza", opracowana przez Zbigniewa Dygdałowicza i Eginberta Fassnachta. 5 września to dzień dla Kroniki szczególny, ponieważ równo 140 lat temu umieszczono oryginalną kroniką w kuli, na wieży lubomierskiego ratusza.
Historię odkrycia kroniki, kulisy powstania "Kroniki z Wieży Ratusza" można przeczytać w mojej recenzji
pt. Skarb z wieży .

 Okładka "Kroniki"


 Kadr z filmu dokumentalnego, wyświetlonego podczas spotkania, pokazującego historię znalezienia dokumentu - Pierwsze czytanie, dopiero co wyjętej z "kuli" kroniki. Od lewej: śp. Jerzy Jośko (tłumacz), Eginbert Fassnacht (w głębi jego żona).
 Od lewej - przedstawiciele Książnicy Karkonoskiej pani Alicja Raczek i pani Joanna Broniarczyk, w środku Zbigniew Dygdałowicz. 
Mgr Ivo Łaborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze zabrał głos w sprawie znaczenia znalezionej kroniki dla poszerzania wiedzy o historii regionu.

Pan Ullrich Junker badacz i regionalista, wypowiedział się w sprawie zacieśniania współpracy między Polską i Niemcami w celu odkrywania historii Dolnego Śląska.

 
Pani Bożena Wachowicz-Makieła. "Sami swoi" - entuzjaści i miłośnicy historii Ziemi Jeleniogórskiej i Pogórza Izerskiego.
Pani Stefania Żelazko, Ullrich Junker, Zbigniew Dygdałowicz w trakcie żywiołowej dyskusji.

* * *

Spotkanie promocyjne odbyło się także 15 sierpnia 2014 roku w Lubomierzu, w czasie XVIII Festiwalu Filmów Komediowych. 

 Burmistrz Lubomierza, Wiesław Ziółkowski wita zebranych.
 Od lewej: Zbigniew Dygdałowicz, Regina Chrześcijańska (wydawca), z prawej - Olgierd Poniźnik (burmistrz Gryfowa).
Wiesław Ziółkowski i wydawca - Regina Chrześcijańska.

Od lewej: Burmistrz miasta Lubomierz - Wiesław Ziółkowski, wydawca kroniki pani Regina Chrześcijańska, redakcja: Aron Bogusz i Zbigniew Dygdałowicz . 
Czas na wpisy i autografy.
  *  *  *

 4 września 2014 roku w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze odbyła się promocja książki "Autobiografia" pana Czesława Margasa. Autor był w latach 1952-1976 kierownikiem, a od 1976-1990 dyrektorem samodzielnej już placówki - Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. 

  

Od wydawcy o Autorze:


"Czesław Margas - wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, autor opracowań poświęconych dziejom Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, w tym niezwykle cennej publikacji Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze. Przewodnik po zasobie oraz ponad 100 artykułów naukowych, popularnonaukowych, kronik, które zamieszczał m.in. w: „Archeionie”, „Wierchach”, „Roczniku Jeleniogórskim” i prasie np. „Nowinach Jeleniogórskich”, a także w publikacjach zbiorowych, wydawanych przez Karkonoskie Towarzystwo Naukowe w Jeleniej Górze. Został odznaczony licznymi medalami, otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla archiwistyki, Zasłużony dla Miasta i Powiatu Jelenia Góra.


Jego Autobiografia to nader zajmująca opowieść o długim, pełnym wyzwań i pasji życiu człowieka, którego tajemnica szczęścia kryła się w tym, że musiał robić to, co kochał przy okazji zarażając swoim pogodnym, jasnym spojrzeniem na zawodową i osobistą rzeczywistość każdego, kto miał z Nim styczność."


 Od lewej dr Janusz Gołaszewski Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (prowadzący spotkanie) i pan Czesław Margas.

 
Wydawca książki pani Regina Chrześcijańska (Ad Rem Wydawnictwo Poligrafia w Jeleniej Górze) wręcza Autorowi upominki.

 
dr Marian Iwanek - znawca i badacz historii regionu
.

Od lewej pan Marcin Zawiła - Prezydent miasta Jelenia Góra, mgr Ivo Łaborewicz dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, dr Janusz Gołaszewski Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu
. 

Dyrektor koszalińskiego Archiwum Państwowego - Joanna Chojecka.

 
Pan Romulad Witczak przedstawił swoje wrażenia po lekturze książki.

 
 
  dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Mgr Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.
 
Pan Czesław Margas i pani Anna Borys, pracownik Archiwum w Jeleniej Górze (prywatnie córka).


  
Medal i dyplomy (w języku polskim i niemieckim), które pan Czesław Margas otrzymał w niedzielę 31.08.2014 roku wraz z tytułem "zasłużony dla Śląska", podczas uroczystego spotkania w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

  
Pan Czesław Margas i mgr Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

 

 Po prawej pan Ullrich Junker - badacz, regionalista, Wojciech Augustyński - członek Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.

 

 

 
Autor - Czesław Margas, podpisuje swoją książkę. Po prawej pani Julita Zaprucka - Dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmana w Jeleniej Górze.


 *  *  *

"Wasze korzenie są także naszymi korzeniami" - pod takim hasłem przebiegło 31 sierpnia 2014 roku Spotkanie dawnych Jeleniogórzan. Podczas uroczystości w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, uhonorowano pięć osób medalami: "zasłużony dla Śląska". Wśród nich jest pan Czesław Margas.

 Orkiestra Szkoły Muzycznej w Alfeld pod dyrekcją Volkera Dehn. Orkiestra na wstępie zagrała hymn polski a następnie niemiecki, na zakończenie zaś "Odę do Radości". Wszystkie uhonorowane osoby.

Moment wręczania medalu i tytułu "zasłużony dla Śląska" panu Czesławowi Margasowi.

 Program spotkania oraz plakietka.


 Podpisanie umowy o partnerstwie między starostami Jeleniej Góry i miasta Alfeld (Leine).


 *  *  *
 I ja tam byłam...czyli Wasz wysłannik przy pracy :)