poniedziałek, 12 marca 2012

Cenne chwile dla samego siebie


Rozpocznę słowami samego autora, znajdującymi się we wstępie książki Leczenie uzależnionej osobowości: Jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji:

"Wiele najważniejszych myśli przedstawionych w tym poradniku stanowi kontynuację mojej poprzedniej książki, Leczenie uzależnionego umysłu (Jampolsky Lee), w której z kolei częściowo wykorzystałem zasady zaczerpnięte z »Kursu cudów«"[1].

Ten poradnik powstał mniej więcej piętnaście lat po wspomnianym poprzedniku. Stanowi on w wielu miejscach powtórzenie, a także kontynuację treści prezentowanych w "Leczeniu uzależnionego umysłu". Autor skorzystał również z wielu sugestii czytelników, które pozwoliły mu udoskonalić poradnik i uprościć zamieszczone w nim lekcje. W jasny, przystępny dla każdego sposób wyjaśnia, czym jest uzależniona osobowość oraz osobowość oparta na prawdzie, przy czym, tak jak podał w tytule, chodzi tu przede wszystkim o uzależnienia od nałogowych zachowań i relacji.

Leczenie uzależnionej osobowości [Lee Jampolsky]  - KLIKAJ I CZYTAJ ONLINE
"Z osobowością skłonną do uzależnień mamy do czynienia wówczas, gdy człowiek wierzy, że poszukiwanie źródeł szczęścia znajdujących się poza nim samym przyniesie mu oczekiwane spełnienie lub zaspokojenie potrzeb"[2].

Rozdział "Trzynaście wewnętrznych przekonań uzależnionej osobowości" rozpoczyna następujący, bardzo przejmujący w wymowie akapit:

"Uzależniona osobowość posługuje się głęboko zakorzenionymi przekonaniami, aby pozbawiać nas miłości, wewnętrznego spokoju oraz autentycznych sukcesów (przez »sukces« rozumiem budowanie życia, jakiego pragniemy, w oparciu o poczucie pełni, jasność umysłu i poczucie własnej wartości)"[3].

Autor krok po kroku wyjaśnia, na czym polega uzależniona osobowość, skąd się wzięła (zazwyczaj z wyniesionego z rodzinnego domu, niewerbalnego komunikatu, że aby być kochanym, trzeba najpierw zadowolić innych), na czym polega (na przykład na negatywnym monologu wewnętrznym), jak się przejawia. Pokazuje też, czym jest polegająca na spokoju umysłu i samoakceptacji osobowość oparta na prawdzie, która pojawi się, gdy odrzucimy postawy obronne (owe trzynaście wewnętrznych przekonań uzależnionej osobowości).

W końcowej części poradnika znajduje się 21 lekcji; należy czytać jedną lekcję dziennie i podczas wykonywania codziennych czynności zastanawiać się nad jednym z przekonań, jakimi kieruje się osobowość oparta na prawdzie. Wcześniej czytelnik dowiedział się, dlaczego i w jaki sposób przekonania uzależnionej osobowości są dla niego destrukcyjne, a przekonania osobowości opartej na prawdzie korzystne i poprzez serię ćwiczeń może świadomie zmienić swój system przekonań.

Następny jest rozdział "Jedenastotygodniowy plan działania kontynuujący proces leczenia". Plan polega na przeznaczeniu jednego tygodnia na ćwiczenie każdej z umiejętności, które zostały wcześniej omówione.

Ta krótka, nieskomplikowana książeczka może, jeśli włożymy w to odrobinę pracy, bardzo poprawić nasze samopoczucie, przywrócić poczucie pełni, szczęścia i oddalić od nas uczucie samotności lub pustki.


---
[1] Lee Jampolsky, "Leczenie uzależnionej osobowości. Jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji", przeł. Aleksandra Wolnicka, wyd. Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 17.
[2] Ibidem, s. 21.
[3] Ibidem, s. 84.